Σύνδεσμοι

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων
Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ
Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ΚΒΣ
Υπηρεσία e-οχήματα (δήλωση αλλαγών στοιχείων οχημάτων)
Υπηρεσία έλεγχου εγκυρότητας ΑΦΜ
Υπηρεσία ενημέρωσης εκκαθάρισης δήλωσης φόρου εισοδήματος (e-εκκαθάριση)

Υπηρεσία επαλήθευσης ΑΦΜ εξωτερικού (VIES)
Υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών
Υποβολή δήλωσης Ε9(δήλωση ακινήτων)
Συχνές ερωτήσεις για φορολογικά θέματα

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
ΙΚΑ
Ο.Α.Ε.Ε (Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε. , Τ.Σ.Α)

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε
Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ
Ο.Α.Ε.Δ

ΤΟΠΟΘΕΣΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Υπηρεσία υποβολής δηλώσεων intrastat on line
Kόμβος λογιστικής και φορολογικής ενημέρωσης (gus.gr)
Περιοδικό λογιστής
Ηλεκτρονική υποβολή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Οικονομικό επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας
Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΙΣΟΤΙΜΙΑ

ΕΞΠΡΕΣ

Άλλες τοποθεσίες ενημερωτικού ενδιαφέροντος
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.Μ.Ε.Δ)
Εθνικό Τυπογραφείο
Γενική γραμματεία εθνικής στατιστικής υπηρεσίας